นักศึกษาฝึกงานได้รับรางวัลชนะเลิศ

ขอแสดงความยินดีกับนายพูนทรัพย์ จันต๊ะ (น้องเป้).. ที่ชนะเลิศ ????การประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นประจำปี 2561 ???? ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา เป็นที่ภาคภูมิใจให้กับพี่ๆ ที่บริษัท โลจิคตอน จำกัด เป็นอย่างมาก ที่น้องเป้ได้รับรางวัลและคำชมจากทางสถาบัน ซึ่งตรงกับความตั้งใจและแนวทางของบริษัทที่รับนักศึกษาฝึกงานเข้ามาแล้วสามารถเก็บเกี่ยวความรู้ต่างๆ ที่ได้ไปต่อยอดจนเกิดประโยชน์ได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง และทางบริษัทหวังว่าน้องเป้จะประสบความสำเร็จในเรื่องการเรียนและหน้าที่การงานต่อไปในภาคหน้าเช่นกันครับ!!! ???? ❤️❤️

 

tony

ABOUT THE AUTHOR

tony