ตัดผม จัดการดูแลให้ทุกคนหล่อเหลาขึ้น

ตัดผม จัดการดูแลให้ทุกคนหล่อเหลาขึ้น

ในช่วงที่สถานการณ์ Covid-19 ยังไม่ดีขึ้น ทางบริษัทก็ได้เล็งเห็นถึงสุขอนามัยของพนักงาน เช่น ผมที่เริ่มยาวเฟื้อยและรกรุงรังของทุกๆคน ????

จึงได้ทำการนัดช่างตัดผมเพื่อมาจัดการดูแลให้ทุกคนหล่อเหลาขึ้น ???? โดยเฉพาะน้องไอซ์ หนุ่มการฟฟิคฝีมือดีประจำบริษัทที่เห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจน

เนื่องจากสภาวะบ้านเมืองในตอนนี้ทำให้คนส่วนมากต่างได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อที่ได้แพร่กระจายไปทั่วโลก บริษัทหลายแห่งต่างต้องระงับหรือปิดทำการ ต่างทำให้เจ้าของกิจการและพนักงานต้องตกงาน ซึ่งถือเป็นความโชคดีของบริษัทที่สามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง และต้องขอบคุณน้องๆ ทุกคนในบริษัทที่ให้ความร่วมมือในการดูแลตัวเองให้สุขภาพแข็งแรงและหลีกเลี่ยงตัวเองในการทำให้เกิดอัตราเสี่ยงต่อโรคดังกล่าวเป็นอย่างดีกันทุกคน ????

tony

ABOUT THE AUTHOR

tony