สอนภาษาอังกฤษ

รูปภาพสีผลไม้ 32 ชนิด พร้อมแสดงภาพ 3 D ด้วย AR ผ่านแอพพลิเคชั่นของบริษัทเรา

[gallery_lemongrid images=”4144,4145,4146,4147,4148,4149,4150,4151,4152,4153,4154,4155,4156,4157,4158,4159,4160,4161,4162,4163,4164,4165,4166,4167,4168,4169,4170,4171,4172,4173,4174,4175″ cell_height=”245″ space=”20″ element_id=”1507628761306-7c93fc8a-fc3b” template=”{“template“:“gallery_lemongrid.php“}”]

รูปภาพระบายสี

[gallery_lemongrid images=”4208,4209,4210,4211,4212,4213,4214,4215,4216,4217,4218,4219,4220,4221,4222,4223,4224,4225,4226,4227,4228,4229,4230,4231,4232,4233,4234,4235,4236,4237,4238,4239″ cell_height=”245″ space=”20″ element_id=”1507629543607-cee05c03-470c” template=”{“template“:“gallery_lemongrid.php“}”]

ภาพสี/ภาพระบายสี รูปสัตว์ 32 ชนิด

Botton Animal

ภาพสี/ภาพระบายสี รูปผัก 32 ชนิด

Botton Vegetable

ภาพสี/ภาพระบายสี รูปอาชีพ 32 ชนิด

Botton Career

Android Download

English AR For Kids (Android)

iOS Download

IOS Download