กินเลี้ยงเนื่องจากงานประสบความสำเร็จ

 บริษัท logicton.com  ผลตอบแทนที่ทุกคนมุ่งมั่นในการทำงาน

 

😁😁ผลตอบแทนที่ทุกคนมุ่งมั่นในการทำงาน และลูกค้ามองเห็นถึงความพยายามในการแก้ปัญหา ของทีมงาน logicton ที่แก้ปัญหาได้สำเร็จ 👏👏
ลูกค้าเลยตอบแทนด้วยการมอบเงินให้กินเลี้ยงกันอย่างสนุกสนานเนื่องจากงานประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี 🍺🍺
🏢 ทางบริษัท logicton มองเห็นความสำคัญกับลูกค้าทุกท่านและมีความพยายามทำงานให้สำเร็จลุล่วงอยู่ตลอดเวลา ❤️❤️ 

 

 

 

tony

ABOUT THE AUTHOR

tony