น้องๆฝึกงานมาเยี่ยมที่ออฟฟิศอีกครั้ง

น้องๆฝึกงานมาเยี่ยมที่ออฟฟิศอีกครั้ง

น้องๆฝึกงานมาเยี่ยมที่ออฟฟิศอีกครั้ง พี่ๆกำลังจัดออฟฟิศใหม่กันอยู่พอดีเพื่อทำให้พื้นที่ว่างและสะดวกมายิ่งขึ้น 😉

น้องๆทุกคนก็ช่วยกันจัดและทำความสะอาดกันอย่างเต็มที่ ช่วยพี่ๆจนเสร็จเรียบร้อยจนถึงเย็น 😊❤️

ทางบริษัทต้องขอขอบคุณน้องๆมากๆ ที่มาเยี่ยมพี่ๆทุกคนในวันนี้และมีน้ำใจเหมือนทุกๆครั้งที่ผ่านมา 🥰

tony

ABOUT THE AUTHOR

tony