???? HBD P’ Tony ❤️

ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันเกิดของ P’ Tony ของเราซึ่งน้องๆทุกคน..

ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันเกิดของ P’ Tony ของเราซึ่งน้องๆทุกคนในบริษัทก็ตั้งใจเขียนความในใจ อวยพรวันเกิดให้ในโอกาศพิเศษเช่นนี้

ถึงแม้วันนี้ P’ Tony จะไม่ได้อยู่กับพวกเราในบริษัทเนื่องจากต้องกลับบ้าน แต่พวกเราทุกคนก็รักและคิดถึงอยู่เสมอ และคอยให้กำลังใจซึ่งกันและกันเสมอมา

สุดท้ายนี้ น้องๆทุกคนขออวยพร ให้ P’ Tony รักษาสุขภาพเยอะๆ และมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไปด้วยครับ ????????

 

tony

ABOUT THE AUTHOR

tony